Monday, October 8, 2012

Nikah Ong Teong Khuan enggau Sheau Ping 09.10.2012

Ong Teong Khuan tu colleague aku, sama Department kami duai.  Penatai ia ari menua Penang lalu bulih tawing ia ari Bekenu.  Nadai maioh cerita aku ka seduai tu laban enda nemu betusut.  Semina aku nemu seduai tu di temu ke siko ari colleague aku empu bini ti gawa sama enggau indu tu.  Ong tu Engineer lalu Sheau Ping tu gawa ba sepital besai di Miri.
No comments:

Post a Comment