Sunday, July 10, 2011

Beserara meh tua!!! bye...bye rext...

Nyau munyi ko lagu orang dulu kelia enggau diatu....beserara meh tua .....  Aku sinu amat ati ngelengka keh ia laban udah begulai enggau tudah betaun-taun, tang laban ia ti selalu enda nyamai kena pedis perut, pedera kena renga, berubat genap bulan nyau bejuta rupiah udah abis, diatu klinik ti endor nganjong ia bechik setiap bulan nyau kaya sekaya tang lalu enda gerai, agipun dutor ke ngubat ia nya ukai specialist ia empu. Enda ulih di kesayau, ia lalu di lengka.  Diatu udah bulih pangan baru ti udah nyadi ke sulu kami sebilik. Umbas ia ga pemajik ........ia.

Terima kasih Tuhan ke berekat di beri nuan ngagai kami sebilik. Amen

1 comment: